Yüksek Lisans Çalışmaları Archive

 • Döviz, Faiz ve Enflasyon İlişkisi

  Döviz, Faiz ve Enflasyon İlişkisi

  Ekonomik büyüme ve kalkınmanın birinci şartı olarak gösterilmesi gereken bir kriter seçilecekse bu kriterin Fiyat İstikrarı olması şarttır; Çünkü fiyatlarda meydana gelen ani bir dalgalanma ile ekonominin tüm aktörleri etkinliğini kaybeder. Önceleri beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bu olumsuzluk aslında kısır bir döngünün de habercisidir; […]

  Full Story

 • Enflasyon Siyasi İstikrarsızlık Değerlendirme

  Enflasyon Siyasi İstikrarsızlık Değerlendirme

  Ülkelerin büyüme ve kalkınmasında önemli bir payı olan fiyat istikrarının sağlanmış olması ekonomide tüm değişkenlerin etkili ve etkin çalışmasına yol açar. Fiyat istikrarının sağlanamadığı ülkelerde ise ekonominin çarkı istenilen verimlilikte işlemez. Bu nedenle bu ülkeler içi ve dış şoklara her zaman açık hale gelir. Ekonomik […]

  Full Story

 • Tez Çalışması – Basel II Çerçevesinde Op. Risk için Sermaye Ayarlaması

  Tez Çalışması – Basel II Çerçevesinde Op. Risk için Sermaye Ayarlaması

  Operasyonel risk geçmişi itibariyle en eski risk türü olmasına rağmen bankacılık sektörünün karşılaşabileceği muhtemel risklerden biri olarak literatürde adının anılması yakın bir geçmişe dayanmaktadır. Bankaların sermaye yeterliliği başta olmak üzere bankacılık alanı ile ilgili birçok konuda tasarı ve teklifler üreterek bankacılık sektörüne ışık tutan Basel […]

  Full Story