Tez Archive

  • Tez Çalışması – Basel II Çerçevesinde Op. Risk için Sermaye Ayarlaması

    Tez Çalışması – Basel II Çerçevesinde Op. Risk için Sermaye Ayarlaması

    Operasyonel risk geçmişi itibariyle en eski risk türü olmasına rağmen bankacılık sektörünün karşılaşabileceği muhtemel risklerden biri olarak literatürde adının anılması yakın bir geçmişe dayanmaktadır. Bankaların sermaye yeterliliği başta olmak üzere bankacılık alanı ile ilgili birçok konuda tasarı ve teklifler üreterek bankacılık sektörüne ışık tutan Basel […]

    Full Story