Archive for Ağustos, 2006

  • Basel II’ye Geçişte Aksayan Türkiye

    Basel II’ye Geçişte Aksayan Türkiye

    Dünya ekonomisinde son 30 yılda yaşanan finansal krizlerin etkisi giderek artmıştır. Özellikle, piyasalarda liberalizasyon ve deregülasyon hareketlerinin hız kazanması piyasaya yeni ve daha karmaşık ürünlerin girmesini sağlamış, iletişim ağının ve ülke ekonomilerinin birbirine entegrasyonunu hızlandırmıştır. Bütün bu gelişmeler ülke ekonomilerinin kendilerini güvence altına alma arzusunu […]

    Full Story