Katsayı Saçmalığının Sonu – 2

egitimmYÖK tarafından Temmuz 2009’da katsayı uygulamasını sona erdiren karar Danıştay 8. Dairesinin kararı ile iptal edildi. Kararın gerekçesi olarak, katsayı uygulamasının öğrenciler arasındaki  hakkaniyeti koruması  gösterildi. Ve katsayı uygulalamasının kaldırılmasının hukuka ve fikri haklara aykırı hareket etmek olacağı kamuoyuna duruldu.

 Katsayı uygulamasının yanlış olduğu bilinsese Danıştay dahil, hiçkimse egosunu yenerek yeni uygulamanın doğruluğunu sindiremedi. Hukuk herşeyden üstün olsa da, hukuk kuralları malesef her zaman hakkaniyeti gözetemez düşüncesi  yeniden kafa karıştırdı.  Bu nedenle Danıştay’ın katsayı uygulmasının kaldırılması ile ilgili olarak yapılan yorumlar tıpkı kararın alınması sırasında olduğu gibi siyasetin oyununa takıldı.1981 yılından 1998 yılına kadar yüksek öğretime girişte herhangi bir sınırlama yokken 1999 yılında katsayı uyguılaması ilk defa uygulamaya konuldu.  Kararın gerekçesi görünürde meslek liselerinin etkinliğini arttırmak, esasında ise İmam Hatip’leri bitirirken tepki çekmemekti. İmam Hatiplerin 120.000 öğrenci sayısı ile birlikte meslek lisesi statüsü birkez daha düşünüldüğünde kararın tüm meslek liselerinde uygulanması tartışıldı.

Bugün çıkan iptal kararınının entellektüel aydınlarımız tarafından değerlendirilmesi ise tıpkı kararın alınması gibi siyasi düşüncelere göre şekillendi.

İ. Ü. Rektör Yardımcısı, CHP MYK Üyesi, Prof. Dr. Nur Serter

 • Meslek liselerine devlet diğer liselerden 7 kat  daha fazla yardım yapıyor
 • Meslek liseleri Yüksekokullara sınavsız giriyorlar (Yüksekokullar, Yüksek öğretim’in altındadır)
 • Meslek Liseleri, açıköğretime sınavsız giriyorlar

Milli Eğitim Eski Bakan,ı Mehmet Sağlam

 • Teknik liselere gidenlerin % 5’i üniversitelere gidiyor,
 • Eğtim öğretim arasında fark gözetilmektedir.
 • Tüm 5 yıllık kalkınma planlarında mesleki liselere özendirme var. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 98’den itibaren mesleki liselere giden öğrenci sayısında  % 2 – 3 düşüş yaşanmıştır.
 • 98’den itibaren önemini yitiren imam haitp liselerinde düşüş var

YÖK Eski Üyesi,  Bülent Serim

 • Mevcut durum,  % 65 normal lise , % 35 meslek liseleridir. Avrupa’da tam tersi. Katsayı uygulaması bu farkı gözetmek ve Avrupa kriterlerini yakalamak amacıyla vardır.

Bu değerlendirmelerden sonra ve Danıştay’ın  kararından sonra şu soruların cevaplarının bulunması elzemdir.

1981 – 1998 yılları arasında katsayı uygulması yokken neden hiçbir vatandaş hakkaniyetin korunmadığını düşünerek herhangi bir dava açmadı.

Ortada eşitsizlik oluşturulan bir düşünce yokken dahi neden insanların kafasına bu fikir ayrılığı sokuldu ve uygulandı.

1998 yılındaki uygulama ile bugüne kadar geçen sürede programın amacına uygunluğu açısından son 10 yıllık süre içersinde;

 • Meslek liselerine giden öğrencilerin istihdam edilen teknik personel içindeki payı nedir?
 • Meslek liselerine giderek üniversiteye sınavsız giriş yapan öğrencilerin istihdam edilen personel içindeki payı nedir?
 • Bu uygulama hangi şirketler tarafından bir politika olarak takip edilmiş ve teknik personel istihdamı teşvik edilmiştir.
 • Öğretmen Liselerine giden öğrencilerin üniversite sınavlarında öğretmenliği tercih etmeleri durumunda aldıkları ek puana karşılık, sağlık meslek liselerini bitirenler neden doktor, Adalet Meslek Liselerini bitirenler neden savcı, Edüstri Meslek Liselerini bitirenler neden mühendislik tercihi yapamamaktadır.
 • 1998 yılından önce ve bugün Meslek liselerinin üniversite sınavlarındaki başarısı nedir?
 • 1998 yılından önce ve bugün Meslek liselerinin öğrenci sayısındaki değişim nedir?
 • İmam Hatip Liselerindeki sayının azaltılması amacıyla uygulanan bu siyaset ne kadar başarılı olmuştur? İmam Hatip Liselerindeki öğrenci sayısındaki değişimin seyri nedir?

Bu soruların sayısını arttırmak kolay, ancak 20 Aralık’ta katsayı uygulaması için verilecek son kararda bu tür soruların sonuca etkisi ne onu bilmek kolay değil.

 

İlhan ÇİFTÇİ

13 Aralık 2009

Tags: ,

Yazar Hakkında