Son Yazılar
 • Organizations as Natural (Neoclassic) Systems

  Organizations as Natural (Neoclassic) Systems

  Mayo and Human Relations School Selznick’s Institutional Approach Parsons’s AGIL Schema Comparison of the Natural and Rational System Scholars Barnard’s Cooperative System Organizations as Natural Systems sunum için Tıklayınız!

  Full Story

 • What is the Scientific Explanation

  What is the Scientific Explanation

  Ders Adı: Philosophy of Science Within the philosophy of science there have been competing ideas about what an explanation is. Historically, explanation has been associated with causation: to explain an event or phenomenon is to identify its cause. But with the growth and development of philosophy […]

  Full Story

 • Reform Through Changes in Organizational Culture

  Reform Through Changes in Organizational Culture

  Reform Through Changes in Organizational Culture William G. Ouchi Thomas J. Peters & Robert H. Waterman Jr. Peter M. Senge Gendering Organizational Theory Simultaneous Loose – Tight Properties Creating the Multicultural Organization: The Challenge of Managing Diversity Reform-Through-Changes-in-Organizational-Culture sunumu için Tıklayınız!

  Full Story

 • Katsayı Saçmalığının Sonu – 2

  Katsayı Saçmalığının Sonu – 2

  YÖK tarafından Temmuz 2009’da katsayı uygulamasını sona erdiren karar Danıştay 8. Dairesinin kararı ile iptal edildi. Kararın gerekçesi olarak, katsayı uygulamasının öğrenciler arasındaki  hakkaniyeti koruması  gösterildi. Ve katsayı uygulalamasının kaldırılmasının hukuka ve fikri haklara aykırı hareket etmek olacağı kamuoyuna duruldu.  Katsayı uygulamasının yanlış olduğu bilinsese […]

  Full Story

 • Döviz, Faiz ve Enflasyon İlişkisi

  Döviz, Faiz ve Enflasyon İlişkisi

  Ekonomik büyüme ve kalkınmanın birinci şartı olarak gösterilmesi gereken bir kriter seçilecekse bu kriterin Fiyat İstikrarı olması şarttır; Çünkü fiyatlarda meydana gelen ani bir dalgalanma ile ekonominin tüm aktörleri etkinliğini kaybeder. Önceleri beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bu olumsuzluk aslında kısır bir döngünün de habercisidir; […]

  Full Story

 • Enflasyon Siyasi İstikrarsızlık Değerlendirme

  Enflasyon Siyasi İstikrarsızlık Değerlendirme

  Ülkelerin büyüme ve kalkınmasında önemli bir payı olan fiyat istikrarının sağlanmış olması ekonomide tüm değişkenlerin etkili ve etkin çalışmasına yol açar. Fiyat istikrarının sağlanamadığı ülkelerde ise ekonominin çarkı istenilen verimlilikte işlemez. Bu nedenle bu ülkeler içi ve dış şoklara her zaman açık hale gelir. Ekonomik […]

  Full Story

 • Tez Çalışması – Basel II Çerçevesinde Op. Risk için Sermaye Ayarlaması

  Tez Çalışması – Basel II Çerçevesinde Op. Risk için Sermaye Ayarlaması

  Operasyonel risk geçmişi itibariyle en eski risk türü olmasına rağmen bankacılık sektörünün karşılaşabileceği muhtemel risklerden biri olarak literatürde adının anılması yakın bir geçmişe dayanmaktadır. Bankaların sermaye yeterliliği başta olmak üzere bankacılık alanı ile ilgili birçok konuda tasarı ve teklifler üreterek bankacılık sektörüne ışık tutan Basel […]

  Full Story

 • Designing Org. for the Int’l Env.

  Designing Org. for the Int’l Env.

  Orientation Stages Domestic Orientation, International Orientation, Multinational Orientation, Global Orientation To Expand Int’l Market Motivators Economies of Scale, Economies of Scope, Low Cost Production Factors  Strategic Alliances Licensing, Joint Ventures, Consortia Sunumu indirmek için Tıklayınız!

  Full Story

 • Aşkın cinsiyeti olur mu?

  Aşkın cinsiyeti olur mu?

  Aklıma takılan bu soruda sanırım biraz bencilce  davranıp aşkın erkekler tarafından daha yoğun bir şekilde yaşandığını düşündüm. Erkeklerin talep kadınların ise olumlu ise icap ettiği bir sözleşmeden de bahsediyorum, talep ile arzın kesişmediği yani piyasanın hiç oluşmadığı platonik durumdan da.  

  Full Story

 • Yağmur

  Yağmur

  İşte beklediğim yağmur Ne vaktinden önce, ne sonra Hayal ettiğim anla beraber. Yokuştan insanlar koşuyor, Sokak lambasından çok net görüyorum damlaları

  Full Story